Персонализиране

  Фокус върху нуждите на клиента

  Проучванията на Бизконсулт са насочени към подпомагане на най-критичните бизнес решения. С наличието на подходяща информация ще бъдете по-добре подготвени да вземете решение, при минимален риск за вашата компания. Преди да започне процеса по проучване, екипът на Бизконсулт отделя необходимото време, за да разбере предизвикателствата, пред които сте изправени. Ние сме наясно, че събирането на известно количество статистически данни или резултати от анкети не представляват реална подкрепа при взимане на решения. Нашето изследване е повече от просто сглобяване на информация - то е насочено към осигуряване на обосновани отговори, които трябва да подкрепят решението ви. Ние се стремим да достигнем най-желаната ви цел.

  По поръчка

  Всеки доклад, база данни от компании и преглед на публични пазари могат да бъдат изготвени според вашите нужди! Конкретизирайте нуждите си, изберете оферта и ще получите достъп до всичко, което ви е необходимо.

  BizConsult ви предоставя възможност за комбиниране на предлаганите услуги, така че те да отговарят изцяло на вашите нужди. Нашият екип е готов да ви предостави списък с данни за фирми, първични онлайн изследвания и секторни данни, които напълно ще отговарят на вашите нужди. Ние работим съвместно с нашите клиенти, за да подберем за тях най-подходящите първични и вторични методи, които ще спомогнат за достигане на целите ви по възможно най-ефективния и ефикасен начин. Ние взимаме предвид и всички обстоятелства – цели, срокове и бюджет, и работим докато изготвим проект напълно пасващ на изискванията и нуждите ви.

  Услуга за цялостно навлизане на пазара

  Една от персонализираните услуги, които Bizconsult предлага е цялостен аутсорсинг на процесите свързани с маркетинг и продажби на международния пазар. Работният процес се състои от две нива: идентифициране на релевантни търговски единици и директен маркетинг на продукти или услуги към съответните набелязани партньори.

Поръчай