Баа Данни Отворени Обществени Поръчки

Описание: Нашата База Данни Активни Публични Проекти съдържа повече от 20,000+ налични възможности за проекти. Базата данни съдържа дневно обновяване на активни публични проекти във всички сектори на икономиката. Тази директория публични проекти може да се използва за бизнес възможности в публичния сектор като изпълнител или подизпълнител за проекти във всички сектори и подсектори на икономиката. Нашата база данни активни публични проекти съдържа информация относно възложител, крайни срокове, финансова информация (ако е налична), индустриална класификация и др. Налични намаления до 50% с абонаментни планове.
Брой записи: 20,000+
Формат .csv
Индустрии: Всички
Последно обновяване: Годишно
Цена: 50 EUR на месец/държава/сектор
EU - 28 Тази БД включва:
  • Описание на поръчката
  • Прогнозна Стойност на Поръчката
  • Краен срок на Поръчката
  • Пълна Информация за Контакт за Възложителя
  • Индустриална Класификация *

* CPV code

Допълнителни опции:

Поръчай


Примерен експорт

Изтегли

*Please note: This is just a sample that demonstrates the design and depth of information included in the databases. The information provided is fabricated solely for the purposes of this sample.