Изграждане на единствената и най-голяма база данни с международни търговски контакти в България

Секторно покритие: Информационни услуги

Географско покритие: Цял свят

Тип клиент: Интернет информационна платформа

Време за изълнение: 4 седмици


Нуждите на клиента

Информационна онлайн платформа изискваизграждане на база данни с над 5000 фирми (производители и търговци на едро от цял свят), които да използва за собствени и за нуждите на своите клиенти. Фирмите, включени в базата, трябва да бъдат проверени за съответствие и към тях да бъде приложено описание за дейност, продуктова гама, секторна принадлежност и пълна контактна информация

Нашия принос

Бизконсулт изготви списък с фирми от 30 икономически сектора, които съответстваха на заданието на клиента. Базата данни бе предоставена в удобен формат за клиента и преведена на български и английски език. Резултатите, към които клиентът нямаше интерес, както и резултатите, които не отговаряха на изискванията на клиента, бяха подменени с такива, които съответстват на заданието

Метод на работа

Изключително иновативният подход към проучването за налична информация (desktop research) чрез софтуерна обработка на търговски бази данни и регистри бе съчетан с директно извличане на информация от нашата мрежа от контакти и партньори в различните балкански страни. За изготвяне на пълната база данни се проведоха телефонни интервюта за верификация на наличната информация.

Добавена стойност за клиента

Изготвената база данни е единствентата по рода си в България и е достъпна на български език. Посредством нея, клиентът успешно обслужва бизнеса си и се разграничава успешно от своите конкуренти в сектора на бизнес информационните услуги.

← Обратно към Проекти