Пазарно проучване и контакт с потенциални партньори за навлизане на европейския пазар на текстилни продукти

Секторно покритие: Текстил

Географско покритие: Избрани европейски държави: Великобритания, Германия, Италия, Холандия

Тип клиент: Производител

Време за изълнение: 8 седмици


Нуждите на клиента

Компания – производител на висококачествен текстил и облекло търси възможности за продажби на нови пазари чрез дистрибуция на продуктите си в чужбина. Първата част от възложения проект включва изготвяне на списък с подходящи партньори, заедно с оценка за надеждност. При завършването на списъка, клиентът иска Бизконсулт да осъществи предварителния контакт с потенциални партньори.

Нашия принос

Бизконсулт изготви детайлен анализ на най-големите, надеждни и подходящи потенциални клиенти по специфично зададения критерий на клиента. Проучването включваше и намиране на акридитации на потенциалните партньори и изготвяне на пълни профили за всеки един от тях. Бизконсулт набеляза най-подходящите бизнес партньори и представи клиента и неговите услуги пред тях.

Метод на работа

За изпълнение на задачата бяха използвани първични и вторични методи за събиране и анализ на информация. Изключително иновативният подход към проучването за налична информация чрез софтуерна обработка на търговски бази данни и регистри бе съчетано с директно използване на информация от нашата мрежа от контакти и партньори в страните включени в проучването. За подбора на най-подходящите бизнес партньори бе направено изчерпателно проучване на базата на различни източници за постигане на надеждни резултати.

Комуникацията с потенциалните партньори се проведе по метода на директното маркетиране като маркетиране по телефона и по електронна поща, както и специализираните социални мрежи.

Добавена стойност за клиента

С помощта на изготвения списък е установен контакт с няколко избрани фирми. Благодарение на успешното изпълнение на проекта от страна на Бизконсулт, клиентът получи възможности за развитие на бизнеса си с компании-партньори от европейски държави.

← Обратно към Проекти