Проучване и директен маркетинг сред туроператорски агенции на Балканския полуостров

Секторно покритие: Туризъм

Географско покритие: Гърция, Хърватска

Тип клиент: Софтуерни и програмни услуги

Време за изълнение: Предстои завършване (4 седмици)


Нуждите на клиента

Компания, поддържаща уникална онлайн туристическа платформа, насочена към търси клиенти сред чуждестранни туроператорски агенции. Проектът се състои в изготвяне на списък с компании, които биха имали интерес към услугата. След като списъкът е изготвен, е необходимо Бизконсулт да ги информира за съществуването на платформата, както и да осъществи директни продажби.

Нашия принос

В рамките на дейността по проекта, с помощта на чуждестранните партньори на Бизконсулт бе създаден списък, съдържащ най-подходящите възможни клиенти на платформата, повече информация за тях и лица за контакт. Бяха подбрани най-обещаващите възможности за продажби и платформата бе представена пред тях.

Метод на работа

Изпълнението на задачата включваше откриване на информация в местни бази данни и включваше сравнителни проверки от различни източници с цел постигане на максимално надеждни резултати. Бяха осъществени редица продажби чрез методите на директния маркетинг – студени позвънявания и електронна поща, както и с помощта на специализирани социални мрежи.

Добавена стойност за клиента

Бе съставен списък, който съдържа информация за действащите туоператорски агенции заедно с данните им за контакт и друга информация като реакцията им при обаждане, възможни бъдещи партньорства и други. Услугата на Бизконсулт доведе до нарастване на приходите на клиента и до ръст в популярността му сред чуждестранните туроператори.

← Обратно към Проекти