Маркетинг проучване за идентифициране на специализирани секторни медии и международни изложения подходящи за позиционирането на реклама в 6 типа индустрии в 8 страни в Европа

Секторно покритие: Производство на алкохолни напитки, Фармацевтика, Битова техника, Автомобилни аксесоари, Строителни аксесоари

Географско покритие: Италия, Германия, Румъния, Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Албания

Тип клиент: Производител

Време за изълнение: 3 седмици


Нуждите на клиента

Водещ производител на химически материали за суровинна употреба в няколко сектора като производство на алкохолни напитки, фармацевтика, битова техника и автомобилна индустрия се нуждае от разширение на географското си покритие и позициониране на свои продукти на няколко европейски пазари. Компанията изисква от Бизконсулт подготвяне на проучване с подходящи изложения и секторни медии за представяне на своята гама от продукти.

Нашия принос

Бизконсулт изготви детайлен списък с разнообразни межуднародни изложения и медии, подходящи за нуждите на клиента. Проучването включваше и анализ за най-подходящите медии и изложения, базиран на различни фактори като посещаемост, международно присъствие, разнообразие от фирми и потенциални контрагенти.

Метод на работа

За изпълнението на задачата бяха използвани първични и вторични методи за събиране и анализ на информация. Бяха използвани и разнообразни съществуващи бази данни, които съдържат релевантна информация. За подбора на най-подходящите медийни партньори бе направено изчерпателно проучване на базата на различни източници за постигане на надеждни резултати.

Добавена стойност за клиента

Благодарение на изготвеното проучване, компанията избира най-подходящите медии и изложения за продуктово позициониране. С помощта на предоставената информация, фирмата успява възможно най - бързо да се позиционира в най - подходящите медии като в резултат подобрява международния си имидж и достига до максимален брой клиенти за продуктите си.

← Обратно към Проекти