Първични онлайн проучвания

BizConsult предоставя висококачествен модел за ефективни и мащабни първични пазарни анализи. Благодарение на различния подход, който прилагаме ние помагаме на нашите клиенти да проучат своите потенциални бизнес партньори, да определим подходящите за тях пазари и да насочим вниманието им към нови възможности за реализация. Базата данни, с която разполагаме ни дава достъп до над 25 милиона компании в 30 отрасъла в повече от 40 европейски страни (включително Русия и Турция), включваща подробна информация за компаниите –контакти, големина на компанията, финансова информация, списък с управители и директори закупуване и/или продажби т.н. Всички B2B пазарни проучвания се програмират/изготвят от наши експерти и се провеждат от нашата онлайн платформа за социологически анализ, за да се постигнат максимални резултати.