Бази данни с потенциални клиенти и партньори

Бази данни с потенциални клиенти и партньори

За идентифициране на потенциални партньори използваме софтуерно разработената ни база данни с над 25 млн. компании от цяла Европа (вкл. Русия и Турция), осигуряваща точна и детайлна информация за потенциалните бизнес партньори. Нашата база данни предлага детайлна информация и данни за контакт, от всички икономически сектори и подсектори, за търговски, проучвателни и маркетинг цели.

Цялостна услуга за навлизане на пазар

Една от основните услуги, които Бизконулст предлага, е цялостен аутсорсинг на процеса на маркетинг и продажби на международния пазар. Процесът на работа се състои от два етапа: идентифициране на подходящи търговски единици и директно маркетиране на продуктите или услугите пред съответните потенциални партньори.

Информация за доставчици

Екипът на BizConsult поддържа и специална база данни насочена към обслужване на процесите по закупуване на своите клиенти. От базата данни с над 25 млн. фирми от цяла Европа са селектирани над 2 млн. доставчика от всяка една икономическа дейност въз основа на специално създаден алгоритъм за оценка на доставчици. Базата данни е допълнена и от ежедневно следене на възложени обществени поръчки от цяла Европа, като всяка една спечелила фирма също се включва в базта данни от доставчици