Мониторинг на проекти за участие на подизпълнители

Обществените поръчки са основен източник на финансиране за голям брой фирми. В Бизконсулт предлагаме пълна информация за всички актуални обществени поръчки и търгове от България и цяла Европа. Разполагайки с ежедневна информация за всички възложени обществени поръчки и търгове от България и цяла Европа, екипът на Бизконсулт предлага мониторинг на подходящи стартирали проекти с цел намиране на възможности за участие в ролята на подизпълнител. Като част от услугата ние извършваме директно представляване на нашите клиенти пред избрани изпълнители на съответните проекти.